social media

Opera Rara 2019 Wersja sceniczna

Opera Rara 2019 Wersja sceniczna

Benedetto Marcello
Cassandra

Łukasz Dulewicz - alt
Helena Poczykowska - alt
Przemysław Bałka - bas

Marcin Światkiewicz - klawesyn
Konrad Górka - wiolonczela
Andreas Arend - teorba

David Lang
Just

Tomasz Cyz - reżyseria
Natalia Kitamikado - scenografia
Katarzyna Łuszczyk - światło

Aldona Bartnik -sopran
Katarzyna Guran - sopran
Magdalena Łukawska - sopran
Joanna Stawarska - sopran
Dorota Dwojak-Tlałka - alt

Aneta Dumanowska - altówka
Konrad Górka - wiolonczela
Tomasz Sobaniec - perkusja

--------

Cassandra (1727) Benedetto Marcello oraz Just (2014) Davida Langa. Prawie trzysta lat dzielące te dwa utwory niweluje wspólna opowieść dziejąca się w przestrzeni krakowskiej Cricoteki. Opowieść o wojnie, o pożodze, o śmierci i żałobie oraz o miłości, tęsknocie, o wspólnocie. Najpierw Cassandra: barokowa kantata (na alt i basso continuo) oparta w warstwie fabularnej na wyimkach z Iliady Homera oraz dramatów Eurypidesa, streszczająca w krótkich obrazach wątki wojny trojańskiej. Dalej Just: chóralna pieśń oparta na wybranych słowach z biblijnej Pieśni nad pieśniami, mówiąca o różnicy między ty i ja łączącym się w akcie miłosnym. Tylko że Just śpiewa chór złożony z kobiecych głosów (soprany i alty). Może taka jest przyszłość: po wojnach toczonych przez mężczyzn i w imię męskich spraw, i po niewysłuchaniu kobiecych ostrzeżeń, przychodzi czas na złożenie tego okaleczonego świata przez pierwiastek tylko żeński?