social media

Krakowskie Biuro Festiwalowe

Największe krakowskie festiwale, spektakularne widowiska dla stutysięcznej publiczności, głośne w Polsce i Europie wydarzenia z dziedziny muzyki, teatru, filmu, sztuk pięknych czy literatury – tym wszystkim zajmuje się dziś Krakowskie Biuro Festiwalowe, jedna z najbardziej aktywnych polskich instytucji życia publicznego. KBF jest w prostej linii kontynuatorem działań i misji Biura Festiwalowego Kraków 2000, powołanego w 1997 roku dla organizacji cyklu wydarzeń podkreślających rolę Krakowa jako Europejskiego Miasta Kultury. To z inicjatywy KBF powstały takie festiwale jak obsypane wyróżnieniami Sacrum Profanum i Misteria Paschalia, a także Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie.

Sprawność organizacyjna, umiejętność zbudowania od podstaw marki festiwalowej o międzynarodowym wymiarze i całe spektrum działalności Biura na różnych polach stanowią o sile i prestiżu instytucji.

Naturalną konsekwencją takiego podejścia było rozszerzenie czysto organizacyjnej działalności KBF o działania na rzecz rozwoju przemysłów kreatywnych, turystyki kulturalnej i biznesowej, przemysłu spotkań i przemysłów czasu wolnego. Działania na rzecz popularyzacji literatury, takie jak Kraków Miasto Literatury i Literacka Małopolska, działalność Krakow Film Commission i Regionalnego Funduszu Filmowego oraz operatora Centrum Kongresowego ICE Kraków, a także zarządzanie dużą strukturą informacji turystycznej InfoKraków, pokazują ważne kierunki rozwoju KBF zapoczątkowane w ostatnich latach. Warto podkreślić, że te działania nie są realizowane w oderwaniu od otoczenia: przeciwnie, wiele inicjatyw powstaje w porozumieniu z odpowiednimi środowiskami, a wypracowany w ten sposób consensus pozwala na dalszą partnerską współpracę. To z kolei sprawia, że Krakowskie Biuro Festiwalowe postrzegane jest jako inicjator sieci powiązań, w której instytucje miejskie i centralne oraz organizacje pozarządowe, ale także spółki komercyjne mogą kontaktować się między sobą i porozumiewać na płaszczyźnie kultura – wiedza – innowacje – biznes.

Więcej na: www.biurofestiwalowe.pl

Capella Cracoviensis

Semper in altum. Maksyma, która przyświeca CC od kilku lat, czyniąc jąnajbardziej dynamicznie rozwijającym siępolskim zespołem specjalizującym sięw stylowym wykonawstwie muzyki dawnej. Dzięki konsekwentnemu wsparciu Miasta Krakowa CC może realizowaćambitne projekty w sposób bezkompromisowy i na najwyższym poziomie artystycznym, współpracując z wybitnymi muzykami o podobnej wrażliwości i porównywalnej odwadze. Regularnie koncertująz CC Vincent Dumestre (Le Poème Harmonique), Fabio Bonizzoni (La Risonanza), Alessandro Moccia (Orchestre des Champs-Élysées), Andrew Parrott, Paul Goodwin czy Ensemble Oltremontano, gościnnie zaśAccademia Bizantina, Fretwork, Nachtmusique, Paul McCreesh, Giuliano Carmignola czy Christophe Rousset (Les Talens Lyriques). Obok działalności koncertowej CC bada terytoria barokowej i klasycystycznej opery, z powodzeniem realizując w Polsce ich sceniczne wersje: Amadigi Handla, Wesele Figara i Don GiovanniMozarta czy Orfeo ed Euridice Glucka. 

Capella Cracoviensis to, obok zespołu instrumentalnego, także zespółwokalny. Nie tylko sprawny technicznie, ale i elastyczny, zdolny wykonywaćrepertuar sięgający od karkołomnych manierystycznych madrygałów Gesualda po awangardowe kompozycje XX-wieczne. Z chóru CC korzystająmiędzy innymi znakomici goście festiwalu Misteria Paschalia i serii Opera Rara, jak Fabio Biondi, Marc Minkowski, Le Poème Harmonique czy ensemble La Venexiana pod Claudiem Caviną. 

CC gości na wybitnych festiwalach europejskich: Haydn Festspiele Brühl, Bachfest Leipzig, SWR Festspiele, czy Händel Festspiele Halle. Regularnie koncertuje poza Polską: w wiedeńskim Konzerthaus, w Wersalu, Brukseli, Gandawie, Lwowie i w Kijowie. 

Od listopada 2008 dyrektorem i szefem artystycznym CC jest Jan Tomasz Adamus, wybitny organista, klawesynista, dyrygent i animator życia muzycznego. Swojąartystycznąosobowośćkształtowałwe współpracy z wieloma znakomitymi śpiewakami oraz w kontakcie ze zdobyczami najważniejszych europejskich ośrodków sztuk –w malarstwie, rzeźbie, architekturze czy filozofii sztuki dostrzegając stały kontrapunkt wszelkich muzycznych poczynań. Objęcie przez niego tej funkcji na zaproszenie Miasta Krakowa było jednym z najgłośniejszych transferów w świecie polskiej kultury ostatnich lat. 

HISTORIA
CC powstała w 1970 roku z inicjatywy ówczesnego dyrektora Filharmonii Krakowskiej Jerzego Katlewicza, który dzieło tworzenia przy filharmonii zespołu specjalizującego sięw wykonywaniu muzyki dawnej powierzyłStanisławowi Gałońskiemu. Z biegiem lat Capella Cracoviensis usamodzielniła sięorganizacyjnie i funkcjonowała jako rodzaj małej filharmonii grając na współczesnych instrumentach różnorodny repertuar od renesansu po prawykonania muzyki współczesnej.

Więcej na: www.capellacracoviensis.pl